داستان,داستان پند اموز,داستان های پند اموز,داستان تیزهوشی,داستان های امزنده تیزهوشی,داستان اموزنده,داستان های اموزنده,مجموعه داستان اموزشی,حکایتی عبرت آموز

داستان پند اموز تیزهوشی

داستان پند اموز

 تیزهوشی
بیشتر بخوانید

داستان,داستان پند اموز,داستان های پند اموز,داستان کار خوب,داستان های مجتهدی تهرانی,داستان اموزنده,داستان های اموزنده,مجموعه داستان اموزشی,حکایتی عبرت آموز

داستان پند اموز یک کار خوب

داستان پند اموز

 یک کار خوب، سبب نجات یک نفر می شود

مرحوم آیت‌الله مجتهدی تهرانی، حکایتی عبرت آموز در باب احسان به اموات نقل کرده‌اند:

بیشتر بخوانید